Informujęmy, że zgodnie z regulaminem sklepu:

7.9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 


Uwaga!!!

Zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Art. 38, pkt.3 nie ma możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni produktów wykonanych na indywidualne zamówienia, którymi są produkty firmy Mediana Studio (określone właściwości : wzór, materiał, wymiar, kolorystyka, podział, ).

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Art. 38, pkt. 3. 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.